Osnovni podaci o registraciji i nazivu preduzeća:

      Preduzeće osnovano 22.04.1992.godine.

      Adresa: Veljka Vlahovića 64, Bački Jarak

      Osnivač: Bračni par Rosa i Ostoja Stojičić

      Idejni naziv preduzeća: “ROSS COMMERCE” proistekao iz imena članova najuže porodice

                   (Rosa, Ostoja, Stanislav, Snežana = ROSS)

Početna delatnost:

    Na osnovu radnog iskustva i stručne osposobljenosti osnivača preduzeće se bavi proizvodnjom i servisom komercijalne rashladne opreme. Strateški kupci naših proizvoda su metalska industrija i trgovački lanci prehranom.

 Dalji razvoj:

    U vremenu hiperinflacije i teških uslova naplate, najčešći vid plaćanja naših korisnika je putem robe tj. najčešće mesom. Iznuđeno rešenje za plasman je proširenje delatnosti i otvaranje maloprodajne mreže trgovina mesom i mesnim prerađevinama, a potom i sopstvene prerade mesa u okviru preduzeća kao R.J. prerada mesa sa maloprodajom. Godine 1996. zbog otežanih uslova i nelojalne konkurencije na tržištu komercijalne rashladne opreme, preduzeće se prestrojava na proizvodnju industrijske opreme za hlađenje i pogone za primarnu proizvodnju u mesnoj industriji.

 1999.godine:

   Preduzeće se definitivno opredeljuje na tehničko-tehnoločku opremljenost sa podrškom, proširuje prostorne kapacitete, i preusmerava na masovnu proizvodnju komponenti i sklopova za brzu montažu opreme u klanicama kao i montažnih objekata čelik-termo panel po sistemu ključ u ruke.

  2004.godine:

     Preduzeće se u hodu reorganizuje iz PP u DOO te postavlja organizaciju sa 4 R.J.

           1. Proizvodnja industrijske opreme i objekata sa primenom novih tehnologija,

               a posebno za prohron.

           2. Consalting za projektovanje, izvođenje i istraživanje sa export import.

           3. Prerada mesa

           4. Maloprodaja proizvoda od mesa

           5. Prateća zajednička podrška.