Platforme ili postolja od Inoksa mogu biti fiksne ili pneumatske.

Sa svim potrebnim zažtitama za radnike na njima.