Ross commerce proizvodi linije klanja junadi i svinja sa kapacitetom od 8 do 80 grla na sat. U regionu smo do sada instalirali desetine linije klanja koje možemo da vam preporučimo


– od 5 do 80 grla na sat
– rešenja od štale do hladnjače
– ritualni sistemi klanja