• Savijanje i sečenje lima

  • Zavarivanje i obrada crnog gvožđa

  • Mašinska obrada INOX-a

  • Peskarenje